Case study: Johnny Doodle

In deze case study zoomen we in op de: “I don’t skinny dip I chunky dunk” campagne van Johnny Doodle. Dit chocolademerk was een samenwerking aangegaan met de bekende fastfoodketen McDonalds. McDonalds verkoopt nu namelijk een McFlurry met Fudge, Brownie en chocolade van Johnny Doodle. De campagne was gelanceerd om deze Johnny Doodle McFlurry onder de aandacht te brengen bij het publiek.

Selectie

De marketplace van Influentials is ingezet bij deze campagne om influencers te selecteren. Er hadden zich maar liefst 160 influencers aangemeld. Uiteindelijk zijn er 25 influencers uitgekozen om definitief deel te nemen aan deze campagne. Daarvan zijn uitgekozen om deel te nemen aan de campagne. Om de selectie te maken is er rekening gehouden met verschillende zaken.

Ten eerste is er rekening gehouden met het type influencer dat geschikt zou zijn voor deze campagne. Hun uitstraling moest passen bij het beeld dat Johnny Doodle uit wil stralen, namelijk: authentiek, eigenzinnig en hierdoor vaak een tikkeltje rebels. Ook was het belangrijk dat de consument zich met de influencer kan identificeren. Om deze reden is er gekozen voor mensen die echt overkomen op hun socials.

 Daarnaast werd er naar gestreefd een gelijke man/vrouw verhouding te creëren. Uiteindelijk zijn er wel meer vrouwen dan mannen geselecteerd voor deze campagne. Dit is omdat er meer vrouwen waren die pasten bij het beeld dat Johnny Doodle uit wilde stralen. Ook is er rekening gehouden met de engagement rate van de influencers. De engagement rate laat zien of er een goede like/comment verhouding is in vergelijking met het aantal volgers. Hoe hoger de engagement rate hoe beter.

Influencer

De geselecteerde influencers werd gevraagd één Instagram foto te plaatsen met de verpakking van Johnny Doodle zichtbaar op de foto. Daarnaast werd er aan hen gevraagd de hashtag #johnnydoodle te gebruiken onder hun post. Het doel van deze campagne was vooral om awareness te creëren rondom de Johnny Doodle Mcflurry. Het beeld dat deze campagne moest uitstralen is: fun! Dit past zowel bij Johnny Doodle als McDonalds.

Assignment

De gecreëerde content voor deze campagne was aangeslagen bij het publiek. De engagement rate bij deze campagne was ook aan de hoge kant, dit was namelijk 5.7%. Normaal gesproken ligt de engagement rate bij een campagne tussen de 2 en 3%, dit laat dus zien dat de content aansprak bij het publiek. De content was erg verschillend en daardoor is de McFlurry op heel veel verschillende manieren neergezet. Dit heeft gezorgd voor een divers en speels geheel. Wat kunnen we dan leren van deze succesvolle campagne?

Learnings

Ten eerste is het belangrijk dat de influencers die je selecteert voor je campagne passen bij jouw merk en het beeld wat je wil uitstralen. Bij deze campagne is er een geschikte selectie gemaakt van influencers die echt bij Johnny Doodle en McDonalds past. Zo heeft Johnny Doodle bijvoorbeeld geen echte fit boys en -girls geselecteerd voor de campagne omdat dat niet past bij dit product.

Daarnaast kan het goed werken om influencers te kiezen waar consumenten zich mee kunnen vergelijken. Er is in deze campagne gekozen voor authentieke influencers die echt overkomen op beeld. Dit zorgt er voor dat de consumenten zich beter met die persoon kunnen identificeren.

Een ander leermoment uit deze campagne is dat juiste samenwerkingen tussen merken succesvol kunnen zijn. Johnny Doodle heeft samengewerkt met McDonalds. Door als merk samen te werken met een ander groot merk dat veel invloed heeft wordt het bereik van je campagne groter omdat je een andere doelgroep aanspreekt. Niet elke samenwerking zal natuurlijk slagen en het merk moet ook goed bij jouw merk passen. In dit geval is de samenwerking tussen Johnny Doodle en McDonalds passend aangezien beide staan voor lekker eten en een speelse uitstraling. Dit is doorvertaald naar het beeld wat de influencers moesten uitstralen en hierdoor is de succesvolle en diverse content ontstaan.

Case studyAlex Buis